default-logo-hv2xx.png

Effect van slaaptekort op je spierherstel

Voldoende en diep slapen is essentieel, zowel voor je fysieke als mentale gezondheid. Maar wat is het effect van slaaptekort op je spierherstel? Wat doet een paar uur minder slapen met je spiereiwitten? Onderzoekers van de Victoria Universiteit uit Australië zochten het uit.

Wat was al eerder bekend?

Het herstel en intact houden van spiermassa is belangrijk voor een brede doelgroep. Zowel ouderen als krachtsporters hebben baat bij het instandhouden van de vetvrije massa voor dagelijks functioneren, het verminderen van risico op ziektes of voor betere sportprestaties.

De beste manier om de opbouw of afbraak van spiermassa te meten is middels de spierwitbalans. Steeds meer onderzoek laat zien welke factoren hierop van invloed zijn. Eerder onderzoek gaf aan dat krachttraining, duurtraining (maar niet alle trainingsmethoden) en voldoende eiwitten hierop van invloed zijn. Het vermoeden is dat slaap ook een belangrijke rol speelt.

Zoals je kunt zien in bovenstaande afbeelding blijkt uit eerder onderzoek dat een slaaptekort slecht is voor je spiermassa. De precieze verklaring hiervoor is nog onduidelijk. Om dit uit te zoeken starten onderzoekers een nieuwe studie waarbij ze keken naar het effect van een slaaptekort op de eiwitsynthese en of training je spiermassa kan beschermen ondanks een slaaptekort.

Wat kwam uit het onderzoek?

Onderzoekers verdeelden de 24 deelnemers in 3 groepen:

Van elke proefpersoon werd vóór en na de interventie spierbiopten van de vastus lateralis (bovenbeen) genomen. Hieruit kwam naar voren dat de groep die 4 uur sliep én niet trainde een 19% lagere spiereiwitsynthese had in vergelijking met de groep die normaal sliep én de groep met een slaaptekort die een training volgde. Opvallend was dat de onderzoekers wel een effect vonden op de spiereiwitsynthese, maar niet op de verwachte voorspellers voor spiereiwitsynthese zoals de markers p‐AKTser473 and p‐mTOR.

Dit onderzoek geeft twee belangrijke inzichten. Ten eerste bevestigt dit een eerdere studie die concludeerde dat een flink slaaptekort een duidelijk negatief effect heeft op je spierherstel op de korte termijn. Ten tweede lijkt sport (als in intervaltraining) een beschermende werking te hebben ten tijde van een periode waarbij je korter slaapt. Dit kan interessant zijn voor een populatie met een slaaptekort en bij mensen die in ploegendiensten werken. Trainen op de juiste intensiteit kan mogelijk je spiermassa redden!

Toekomstig onderzoek

Een vraag die misschien in je opkomt is: “kom ik weg met een slaaptekort door wat extra te trainen?”

Dit onderzoek lijkt aan te geven dat een HIIT trainingsessie je spiermassa deels kan beschermen, maar het is onduidelijk wat het verschil is als je zowel sport én goed slaapt. Iets wat de onderzoekers ook aangeven in de conclusie van de studie. Wat zou het effect zijn als je goed slaapt én effectief traint?

Dit onderzoek heeft zoals elke studie een aantal beperkingen. Ten eerste gaat het om een kleine onderzoeksgroep. Dit kan de betrouwbaarheid in gevaar brengen. Verder is het interessant dat toekomstig onderzoek ook kijkt naar de uitkomstmaat spiermassa door middel van een DEXA-scan. Voor de huidige studieopzet was dit waarschijnlijk niet interessant omdat het van te korte duur was om een direct verschil te meten in spiermassa.

Verder is deze studie enkel gedaan onder jonge mannen, dus is het interessant als toekomstige onderzoeken zich ook richten op ouderen en vrouwen en zowel met duur- als krachttraining als interventie. Dit helpt om een beter beeld te krijgen voor een bredere doelgroep en andere toepassingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *